เราเรียนรู้เกี่ยวกับจีโนมมากน้อยแค่ไหน? การคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ที่ดีเยี่ยมที่สุดของวิทยาศาสตร์

นักวิจัยได้สรุปแล้วว่าเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจีโนมมนุษย์ประกอบด้วยยีนที่ทำให้โปรตีนที่ร่างกายของเราต้องการที่จะเติบโตแล้วก็ดำเนินการได้ แต่พวกเขาได้ศึกษาว่าราวๆห้าเปอร์เซ็นต์ของจีโนมของมนุษย์ยังคงดังเดิมหรือได้รับ