คณะกรรมการยูนิลีเวอร์ไม่สามารถที่จะล้างมือของ Rotterdam HQ ได้

ถึงแม้คณะกรรมการของยูนิลีเวอร์ไม่อาจจะเห็นด้วยตัวเองได้ แต่ก็นำไปสู่ข้อผิดพลาดสำหรับเพื่อการพรีเซนเทชั่นการย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังเนเธอร์แลนด์

เกื้อหนุนอย่างมากมายสำหรับหลักการที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังกระบวนการทำให้เข้าใจง่าย” – บรรทัดที่ไม่สนใจหัวใจของการวิวาทเรื่องนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติไม่ใช่แนวทาง