ฟอสฟอรัสสีฟ้าถูกแมปรวมทั้งวัดเป็นครั้งแรก

Blue P สำรวจที่BESSY II

ในปีพ. ศ. 2562 ธาตุฟอสฟอรัสธาตุฟอสฟอรัสสีฟ้าได้รับความเสถียรภาพจากสารระเหยทอง อย่างไรก็ดีเฉพาะตอนนี้พวกเรารู้กระจ่างแจ้งว่าวัสดุที่สำเร็จเป็นธาตุฟอสฟอรัสสีฟ้า ด้วยเหตุผลดังกล่าวทีมจาก HZB รอบ Evangelos Golias จึงได้ตรวจตราส่วนประกอบของวงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ BESSY II พวกเขาสามารถวัดโดยการวิเคราะห์สเปกโตรสโคปแบบมุมเพื่อแก้ไขปัญหาผู้กระทำระจายตัวของอิเล็คตรอนในแถบความจุของมันซึ่งระบุวงเงินต่ำสุดสำหรับช่องว่างแถบธาตุฟอสฟอรัสสีฟ้า

โครงสร้างแถบที่ได้รับอิทธิพลจากพื้นผิว

พบว่าอะตอมของอะตอมอะตอมของอะตอมของอะตอมอะตอมของอะตอมของอะตอมอะตอมของอะตอม ซึ่งจะมีผลต่อการกระทำของอิเล็คตรอนในฟอสฟอรัสฟอสฟอรัส ได้ผลให้ข้างบนของแถบความจุที่ระบุด้านหนึ่งของช่องว่างของวงดนตรีครึ่งตัวนำสอดคล้องกับการคาดเดาด้านทฤษฎีเกี่ยวกับตำแหน่งพลังงานของมัน แต่ว่าจะแปรไปบ้าง

Outlook: 
แอ็พพลิเคชัน optoelectronic

จนกระทั่งขณะนี้นักวิจัยจำนวนมากใช้ฟอสฟอรัสธาตุฟอสฟอรัสดำเพื่อขจัดชั้นบางที่เป็นอะตอม” ศ.จ.Oliver Rader หัวหน้าฝ่ายสิ่งของของ HZB ของ green spintronics ชี้แจง แม้กระนั้นยังไม่มีโครงสร้างฟลูออรีนสีฟ้าของรังผึ้งและก็เหนือสิ่งอื่นใดที่ไม่อาจจะปลูกได้โดยตรงบนสิ่งของพื้นผิวงานของเราไม่เพียงแค่ แต่ว่าแสดงให้เห็นถึงสมบัติของสิ่งของทั้งสองประเภทของธาตุฟอสฟอรัส allotrope ทั้งสองชนิดนี้แค่นั้น ไฮไลต์ผลกระทบของพื้นผิวรองที่มีต่อความประพฤติของอิเล็กตรอนในฟอสฟอรัสสีฟ้าซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญในการดัดแปลงงานทางอิเล็กรอนิคส์ 

Facebook Comments